Encontre o que procura em Pesquisa

[EZ19600] Human 14-3-3 protein theta(YWHAQ) ELISA kit

[EZ19601] Human 14-3-3 protein zeta/delta(YWHAZ) ELISA kit

[EZ19218] Human 17 alpha -Hydroxyprogesterone,17alpha-OHP ELISA Kit

[EZ19465] Human 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase

[EZ19821] Human 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 10(HSD17beta10) ELISA Kit

[EZ10024] Human 17-Hydroxyprogesterone,17-OHP ELISA Kit

[EZ10022] Human 17beta-Estradiol (E2) ELISA Kit

[EZ10028] Human 2,3-Disphosphoglycerate,2,3-DPG ELISA Kit

[EZ10029] Human 2,5-oligoadenylate synthetase(2,5-OAS) ELISA Kit

[EZ10040] Human 2-Hydroxyestrogen 1(2-OHE1)ELISA Kit

[EZ19351] Human 2-Oxoisovalerate Dehydrogenase Subunit Alpha,

[EZ10031] Human 24 (S)-HydroxyCholesterol (24-OHC) ELISA Kit

[EZ10033] Human 25-hydroxy vitamin D3,25HVD3 ELISA Kit

[EZ10034] Human 25-hydroxycholesterol 7-alpha-hydroxylase(CYP7B1)ELISA Kit

[EZ10035] Human 25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase,mitochondrial(CYP27B1)ELISA Kit

[EZ10036] Human 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 4(PSMD4) ELISA kit

[EZ10042] Human 3-Hydroxy-3-methylglutaryl CoA Reductase(HMGCR)ELISA Kit

[EZ10043] human 3-hydroxy-3-methylglutaryl-Coenzyme A synthase 1,HMGCS1 ELISA Kit

[EZ10044] Human 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase, mitochondrial,HIBADH ELISA kit

[EZ10045] Human 3-Nitrotyrosine,3-NT ELISA Kit

[EZ10046] Human 4-Hydroxynonenal,4HNE ELISA Kit

[EZ10047] Human 4-trimethylaminobutyraldehyde dehydrogenase(ALDH9A1)ELISA Kit

[EZ19350] Human 5 alpha reductase(5AR) ELISA Kit

[EZ19820] Human 5-hydroxyeicosatetraenoic acid(5-HETE)ELISA Kit

[EZ10050] Human 5-hydroxyindolacetic acid,5-HIAA ELISA Kit

[EZ10051] Human 5-Hydroxytryptamine,5HT ELISA Kit

[EZ13516] Human 5-hydroxytryptamine/serotonin (5HT/ST) antibody (IgA) ELISA kit

[EZ10052] Human 5-lipoxygenase,5-LO/LOX ELISA Kit

[EZ10053] Human 5-Nucleotidase,5-NT ELISA Kit

[EZ10054] Human 6-hydroxydopamine,6-OHDA ELISA Kit

[EZ10055] Human 6-keto-prostaglandin F1a,6-K-PGF1a ELISA Kit

[EZ10058] Human 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 1,PFKFB1 ELISA kit

[EZ10059] Human 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 2,PFKFB2 ELISA kit

[EZ10060] Human 6-phosphofructokinase type C (Pfkp) ELISA Kit

[EZ10061] Human 6-phosphofructokinase, liver type(PFKL)ELISA kit

[EZ10062] Human 7,8-dihydro-8-oxoguanine triphosphatase(NUDT1/MTH1)ELISA Kit

[EZ10063] Human 8-epi-prostaglandin F2alpha,8-epi-PGF2alpha ELISA Kit

[EZ10064] Human 8-Hydroxydeoxyguanosine,8-OHdG ELISA Kit

[EZ10066] Human 8-iso prostaglandin F2alpha,8-iso-PGF2a ELISA Kit

[EZ10067] Human 8-iso prostaglandin(8-iso-PG) ELISA Kit

[EZ10068] Human A Disintegrin And Metalloprotease 10,ADAM10 ELISA Kit

[EZ10069] Human A Disintegrin And Metalloprotease 12 (ADAM12)ELISA Kit

[EZ10070] Human A Disintegrin And Metalloprotease 15 (ADAM15)ELISA Kit

[EZ10071] Human A Disintegrin And Metalloprotease 19 (ADAM19)ELISA Kit

[EZ10072] Human A Disintegrin And Metalloprotease 22 (ADAM22)ELISA Kit

[EZ10073] Human A Disintegrin And Metalloprotease 28 (ADAM28)ELISA Kit

[EZ10074] Human A Disintegrin And Metalloprotease 33,ADAM33 ELISA Kit

[EZ10075] Human A Disintegrin And Metalloprotease 8,ADAM8 ELISA Kit

[EZ10076] Human A Disintegrin And Metalloprotease 9,ADAM9 ELISA Kit

[EZ10089] Human A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 1,ADAMTS1 ELISA kit

[EZ10077] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 10(ADAMTS10)ELISA Kit

[EZ10078] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 11(ADAMTS11)ELISA Kit

[EZ10090] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 12(ADAMTS12)ELISA Kit

[EZ10079] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 13(ADAMTS13)ELISA Kit

[EZ10080] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 14(ADAMTS14)ELISA Kit

[EZ10081] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 15(ADAMTS15)ELISA Kit

[EZ10082] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 16(ADAMTS16)ELISA Kit

[EZ10083] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 17(ADAMTS17)ELISA Kit

[EZ10084] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 19(ADAMTS19)ELISA Kit

[EZ10085] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 2(ADAMTS2)ELISA Kit

[EZ10091] Human A disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 20(ADAMTS20)ELISA Kit

[EZ10086] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 3(ADAMTS3)ELISA Kit

[EZ10087] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 6(ADAMTS6)ELISA Kit

[EZ10092] Human a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs 7,ADAMTS7 ELISA kit

[EZ10088] Human A Disintegrin and Metalloproteinase with Thrombospondin Motifs 8(ADAMTS8)ELISA Kit

[EZ10093] Human A kinase PRKA anchor protein-gravin 12,Akap12 ELISA Kit

[EZ10094] Human a proliferation inducing ligand(APRIL)ELISA Kit

[EZ10095] Human Abnormal prothrombin,APT ELISA Kit

[EZ10096] Human Acetyl Coenzyme A carboxylase alpha/Acetyl-Coa Carboxylase1,ACACA ELISA Kit ?

[EZ10097] Human Acetyl Coenzyme A,A-COA ELISA Kit

[EZ10103] Human Acetyl-Coa Carboxylase2(ACC2/ACACB) ELISA Kit

[EZ10098] Human acetylcholine receptor antibody,AChRab ELISA Kit

[EZ10099] Human acetylcholine,ACH ELISA Kit

[EZ10100] Human Acetylcholinesterase Associated Protein (ACHAP)ELISA Kit

[EZ20016] Human Acetylcholinesterase(AChE) antibody(IgG) ELISA Kit

[EZ20029] Human Acetylcholinesterase(AChE) antibody(IgG) ELISA Kit

[EZ10101] Human Acetylcholinesterase,AChE ELISA Kit

[EZ10104] Human Achaete-scute homolog 1(ASCL1)ELISA Kit

[EZ10107] Human Acid Phosphatase 1,ACP1 ELISA Kit

[EZ10108] Human acid sphingomyelinase, ASM ELISA Kit

[EZ10110] Human acidic fibroblast growth factor 1,aFGFFGF-1 ELISA Kit

[EZ19602] Human Aconitase 1(ACO1) ELISA Kit

[EZ10111] Human aconitase 2,ACO-2 ELISA Kit

[EZ10113] Human Actin Alpha 1, Skeletal Muscle (ACTa1) ELISA Kit

[EZ19603] Human Actin, cytoplasmic 1(ACTB) ELISA kit

[EZ10114] Human Actin, cytoplasmic 2(ACTG1) ELISA kit

[EZ20061] Human activated coagulation factor X(FXa) ELISA kit

[EZ10115] Human activated coagulation factor XII ,F?a ELISA Kit

[EZ10116] Human Activated Leukocyte Cell Adhesion Molecule,ALCAM ELISA Kit

[EZ10117] Human activated protein C resistance,APCR ELISA Kit

[EZ10118] Human activated protein C,APC ELISA Kit

[EZ10119] Human activating transcription factor-1,ATF-1 ELISA Kit

[EZ10120] Human Activin A,ACV-A ELISA Kit

[EZ20434] Human Activin B(ACV-B)ELISA Kit

[EZ10121] Human Activin receptor-like kinase 1,ALK1 ELISA Kit

[EZ10122] Human Activity Dependent Neuroprotector Protein (ADNP)ELISA Kit

[EZ10126] Human Acyl-CoA desaturase 1(Scd1/Scd)ELISA Kit

[EZ20001] Human Acyl-coenzyme A synthetase ACSM3, mitochondrial(ACSM3) ELISA kit

[EZ20045] Human Acyl-coenzyme A synthetase ACSM3, mitochondrial(ACSM3) ELISA kit

[EZ10123] Human Acylamino-acid-releasing enzyme(APEH) ELISA kit

ANTERIOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 PRÓXIMA